Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ejstrupholm Skole

Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

Ejstrupholm Skole
Grønningen 3
7361 Ejstrupholm


Tlf. 9960 5700

E-mail: [email protected]
Web: http://www.ejstrupholmskole.dk

EAN-nr.  57 98 00 63 00 33 4 

Skoleleder: Helle Vammen

Formand for skolebestyrelsen: Gro Carlsen

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0.-9. klasse.
Antal spor på skolen: 2

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser

Typer af tilbud efter skoletid


Skolen tilbyder pasning i den tilsluttede SFO. (SkoleFritidsOrdning)

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.


Links til relevant materiale:
 
 • Skolens målsætning

  Skolens styring og  ledelse

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen er bestyrelse for Ejstrupholm Skole, herunder for skolefritidsordningen "Paraplyen".

   

  Skolebestyrelsen består af:

  • 7 forældrevalgte                                                   Valgperiode 4 år
  • 2 personalerepræsentanter                                     Valgperiode 1 år
  • 2 elevrepræsentanter                                            Valgperiode 1 år

  Skolens inspektør og viceinspektør fungerer som bestyrelsens sekretæ­rer, og har ikke stemmeret.

  Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen be­stemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

   

  Skolebestyrelsens opgaver.

  • Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.
  • Skolebestyrelsen godkender bl.a. skolens budget og undervisningsmid­ler, og fastsætter skolens ordensregler.
  • Skolebestyrelsen kan i øvrigt foretage indstillinger og fremsætte ud­talelser vedr. f.eks. udviklingsarbejder, læseplaner, ansættelse af personale.
  •  Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
  • Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde, til drøftelse af skolens virksomhed. på et sådant møde behandles årsberetningen.

   

  Skolens ledelse

   

  Skolens leder har den pædagogiske og administrative ledelse af skolen, og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

  Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte, og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.

  (Se nærmere i folkeskolelovens §45)

   

   

  Elevråd

  Skolen har 3 elevråd med hver sin tilknyttede kontaktlærer.

  ·        Indskolingselevrådet              0.-2. klasse

  ·        Mellemtrinselevrådet              3.-6. klasse

  ·        Udskolingselevrådet               7.-9. klasse

  Formændene for Mellemtins- og Udskolingselevråd er medlemmer af skolebestyrelsen. 

  Elevrådene vælges hvert år i august måned, hvorefter årets program for elevrådsarbejdet fastlægges og konstituering finder sted.

   

  Hvert elevråd har et årligt budget på 1.000,- kr.
   

  Klasseforældreråd

  Der vælges hvert år klasseforældreråd.

  Kontaktlæreren fastsætter sammen med klasseforældrerådet dagsorden for forældremøder.

  Klasseforældrerådet inddrages i øvrigt i forberedelse og gennemførelse af klassearrangementer.

  Forældreråd i Indskoling og SFO 

  Der vælges hvert år et forældreråd med samme opgaver som et klasse­forældreråd.

   

  Nærmere beskrivelse af styring og ledelse findes i "Vedtægt for styrelsen af Ikast-Brande Kommunes skolevæsen" (Udlånes fra sko­lens kontor.)