Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ejstrupholm Skole

Billedet på sidehoved

 

Præsentation af Ejstrupholm Skole

 

 

  Ejstrupholm Skole:
Skolens formål: At tilbyde undervisning for børn, som bor i skolens skoledistrikt, fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
Institutionen:
Skolen er opdelt i en undervisningsdel og en skolefritidsordning, (SFO). Skolens ledelse er ansvarlig for begge afdelinger, men den daglige ledelse af SFO er uddelegeret til en koordinator.
Skolen har ca. 330 elever. Heraf 22 børn i speicialklasserne.
Modtageklassen har ca. 5 elever.
SFO har ca. 100 børn.
Ledelse:
Skoleleder:  Helle Vammen
Viceskoleleder:  Morten Høyberg Christensen
SFO-leder: Brian Nielsen
Bestyrelse: 7 forældrerepræsentanter valgt for 4 år.
2 medarbejderrepræsentanter valgt for 1 år.
2 elevrepræsentanter valgt for 1 år.
Skoleledelse med udtaleret, men uden stemmeret.

Ansatte:
Skolen:

 

SFO:
 

 

Servicemedarb.:

I alt er ansat 50 personer:
3 ledere - Skoleleder, Viceskoleleder, SFO-leder
35 lærere (inklusiv 2 børnehaveklasseledere)

 
10 (inklusiv leder og pædagogisk koordinator)
1 skolesekretær/administrativ medarbejder
1 kontormedhjælper
 
 
1 teknisk serviceleder (pedel)
 
Skolens struktur:

Skolen er opdelt i 3 afdelinger:.

  • 0 - 2 årg.
  • 3.- 6. årg.
  • 7 - 9 årg.


Hver afdeling er karakteriseret ved:
· Afdelingsråd for eleverne.
· Afdelingsteam for personalet.

Specialklasse: Består af elever, fordelt på 4-5 klasser, med forskellige faglige problemer – eller udviklingsproblemer.
Eleverne kommer fra hele kommunens område.
Modtageskole: For fremmedsprogede elever, der ikke kan tale dansk. Eleverne kommer fra hele kommunen, og integreres gradvist i almen klasserne.