Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ejstrupholm Skole

Billedet på sidehoved

 

Vision for Ejstrupholm Skole

 

Ved at:

skabe tryghed, trivsel og arbejdsglæde blandt personalet,

skabe nye læringsmiljøer,

skabe tryghed, trivsel og glæde blandt eleverne,

skabe positivt og konstruktivt samarbejde med forældrene,

skabe respekt om skolens arbejde.

 

Skal:

1) Vi udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2) Vi mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

    resultater.

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt

for professionel viden og praksis.

 

Skolens værdigrundlag: KLART – kreativitet, læring, anerkendelse, respekt, tryghed, er den bærende søjle i skolens bestræbelser på at opfylde ovenstående krav.

 

 

Tryghed, trivsel, arbejdsglæde blandt personalet

Arbejdsbetingelserne skal være så gode, som de kan blive.

Kollega- og teamsamarbejde skal bidrage til arbejdsglæde og tryghed.

Arbejdstiden skal ligge mellem 8 og 17 – også skolehjemsamtaler. Af hensyn til forældresamarbejdet bør møderne ikke starte tidligere end kl. 17.

Fleksibilitet i arbejdstiden – det skal give mening.

Opbakning fra ledelsen.

 

 

Læringsmiljøer

Bevare klassen som det bærende element.

Udstrakt brug af forskellige former for holddeling, både på årgange og på tværs af årgange i hele skoleforløbet.

Pædagoger med i undervisningen.

Brug af understøttende undervisning til lektier, bevægelse, linjefag, fordybelse.

Afprøve alternative afgangsprøver.

Fortsat udvikling af den entreprenante undervisning.

 

 

Tryghed, trivsel og glæde blandt eleverne

Gode relationer mellem elever og personale.

Gode relationer mellem eleverne.

Udfordrende læringsmiljøer.

 

Positivt samarbejde med forældre

Klare udmeldinger fra ledelsen om krav og forventninger.

Klar og tydelig information om indhold af undervisning og elevernes trivsel.

Konstruktivt samarbejde med bestyrelsen.

 

Respekt om skolens arbejde

Gensidig information mellem skole og hjem.

Glade og engagerede elever.

Højt fagligt niveau.

Bevidst arbejde på at skabe trivsel og undgå mobning.

Samarbejde med lokalsamfundet.

 

 

Ejstrupholm Skole, oktober 2014